راه رشد
 

پیش ثبت نام سال تحصیلی 94-93

- یادآوری: پیش ثبت نام در سایت مدرسه راه رشد، به منزله ثبت نام قطعی دانش آموز نمی باشد.

- پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

-پایه اول دبستان، اسکن یک کاغذ با مضمون "کارنامه موجود نیست" را به جای مدرک 2 بارگزاری نمایند.

- فیلد تاریخ تولد، علاوه بر تقویم نمایش داده شده به صورت دستی نیز قابل پر کردن است.

- اگر پایه مورد نظر شما موجود نیست، دلیل آن یکی از موارد زیر است:

1-ظرفیت ثبت نام در این پایه تکمیل شده است.
2-مجتمع برای سال تحصیلی موردنظر در این پایه ثبت نام جدید ندارد.

-تاریخ «پیگیری پیش ثبت نام» از طریق وب سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

شماره های پشتیبانی:
- دبستان، متوسطه یک و دو دخترانه 88572105 الی 9 داخلی 129 و 140
- دبستان پسرانه 88088946، 88098467 و 88097846 داخلی 106
- متوسطه یک پسرانه 22351440
انتخاب پایه: *   (پایه‌ای که دانش‌آموز برای ورود به آن آزمون خواهد داد)